กิจกรรม CSR 2019

“RMP สร้างสุขด้วยใจ ปันรักให้น้อง”

บริษัท รอแยล เมอิวะ แพ็คซ์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมทำดีเพื่อสังคม “RMP สร้างสุขด้วยใจ ปันรักให้น้อง” โดยร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของที่จำเป็นให้กับเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ที่โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อให้เยาวชนที่พิการทางสายตามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งถือเป็นการตอบแทนและแบ่งปันเรื่องราวดี ๆ ให้กับสังคม