กิจกรรม CSR 2020

“RMP สร้างสุขด้วยใจ ปันรักให้น้อง ปี 2”

บริษัท รอแยล เมอิวะ แพ็คซ์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมบริจาคทุนทรัพย์และสิ่งของให้กับเด็กนักเรียน ซึ่งได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ภายใต้ชื่อโครงการ “RMP สร้างสุขด้วยใจ ปันรักให้น้อง ปี 2” เพื่อเป็นการตอบแทนสังคมและสนับสนุนการศึกษาและนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ต่างๆภายในโรงเรียน ที่โรงเรียนบ้านหมูสี ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563