Stand-up pouch

“ Stand-up Pouch หรือที่รู้จักกันในชื่อ doypack เป็นบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัวที่สามารถวางตั้งได้ โดยอาศัยพื้นที่ด้านล่างถุงเพื่อใช้ในการนำเสนอหรือจัดเก็บหรือนำไปใช้งาน”

“ Stand-up Pouch มีความอเนกประสงค์และสะดวกสบายในการใช้งาน จึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ถูกเลือกใช้จากแบรนด์ระดับโลกมากมายในหลากหลายอุตสาหกรรม”