Printed Film

“ม้วนฟิล์ม เป็นรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่ปรับได้นี้เถือป็นโซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบสำหรับการนำไปใช้งานในรูปแบบความเร็วสูง คุณสามารถนำไปขึ้นรูปและบรรจุและปิดผนึกได้ทันที  form fill seal ”