กิจกรรม CSR 2018

“RMP ทำดีเพื่อสังคม ช่วยสร้างชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

บริษัท รอแยล เมอิวะ แพ็คซ์ จำกัด ได้จัดกิจกรรม “RMP ทำดีเพื่อสังคม ช่วยสร้างชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ด้วยการปล่อยปลาสู่สายน้ำธรรมชาติ จำนวน 5,000 ตัว เพื่อขยายพันธุ์ปลาให้เกิดความสมบูรณ์ในแหล่งน้ำ ที่ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ในวันที่ 3 มีนาคม 2561